Người dân cần nâng cao cảnh giác, không chủ quan trong việc phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp giật để bảo vệ tài sản của mình và những người xung quanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *