Lao phổi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, không chỉ gây ra vấn đề sức khỏe, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến các mặt kinh tế xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *