Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Công Thương cho biết, đến nay trên 90% người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt. Hiện hàng Việt đã chiếm trên 90% các cơ sở phân phối trong nước; còn tại các hệ thống siêu thị nước ngoài ở Việt Nam, tỷ lệ này chiếm từ 60 – 96%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *