Để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, giải pháp quan trọng nhất vẫn là nâng cao chất lượng, sản xuất theo tiêu chuẩn, yêu cầu của thị trường. Ngoài ra, cần tích cực tháo gỡ những nút thắt về mặt thủ tục, điều kiện xuất khẩu, và nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp về thực hiện hoạt động thương mại theo thông lệ quốc tế … Đồng thời nhấn mạnh, phải thay đổi tư duy sản xuất chỉ theo mùa vụ, cũng như cách thức khai thác, đa dạng thị trường để từ sản xuất đến xuất khẩu đều hiệu quả, bền vững

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *