Sau nhiều tháng giảm liên tục vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam 7 tháng đầu năm đã có cú lội ngược dòng với mức tăng  0,8% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo triển vọng FDI vào Việt Nam năm nay sẽ vẫn tích cực khi các doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục tin tưởng và đặt trọng tâm với vai trò là một trong những cứ điểm đầu tư quan trọng trong khu vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *