Sáng ngày 22/05, Quốc hội đã bầu ông Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an  giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đây Đài THVL trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Tô Lâm – Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *