Agritechnica Asia Live 2022 là diễn đàn quốc tế, giao thương công nghệ nông nghiệp cao, công nghệ sản xuất bền vững giữa các quốc gia trên thế giới, trong khu vực và là cơ hội để các nhà khoa học, các doanh nghiệp, nhà quản lý cùng nông dân trao đổi, chia sẻ thành tựu, công nghệ, máy, thiết bị tiên tiến hiện đại trong sản xuất nông nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *