Cần phát huy hiệu quả vai trò của phụ nữ trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đây là nhận định tại Hội thảo tham vấn Lồng ghép giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM vừa được tổ chức tại Hà Nội.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *