Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hiệp Quốc ngày 20/9/1977. Trong hơn 40 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hiệp Quốc có ý nghĩa to lớn, từ giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh, phá thế bao vây, cấm vận, đến thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *