Ngày 12.08, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ giáo dục đào tạo tổ chức khoá tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *