Công tác xây dựng pháp luật là nội dung trọng tâm trong ngày làm việc thứ 5 (hôm nay 24/5) của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Trong phiên làm việc sáng, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi), Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *