Sáng 14/3, tại thành phố Cần Thơ, chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) khu vực Nam bộ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, Hội nghị nhằm huy động trí tuệ tâm huyết của các cơ quan tổ chức và nhân dân nhằm hoàn thiện dự thảo Luật đất đai sửa đổi bảo đảm chất lượng khoa học khả thi đồng bộ hiệu quả vì lợi ích của nhân dân và tạo không gian, nguồn lực mới cho sự phát triển của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *