Sáng 24/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 phối hợp với Liên hợp quốc tại Việt Nam và Ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo với các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển để thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng kết hoạch hợp tác, huy động nguồn nhân lực và thu hút đầu tư trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *