Sáng nay, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn tổ chức hội nghị toàn quốc đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *