Ngày 27/5, Ban tuyên giáo trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc BCV trung ương thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12 BCH trung ương Đảng khóa 12.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *