Năm 2024 là năm thứ hai Bộ GD&ĐT tiếp tục thực hiện thay đổi cách tính điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học. Thí sinh thuộc diện cộng điểm ưu tiên nếu có tổng điểm 3 môn từ 22,5 trở lên sẽ phải thực hiện theo công thức tính do Bộ GD&ĐT quy định để đảm bảo công bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *