Số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, trong tuần qua, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào ở mức từ 440-445 USD/tấn, tăng so với mức 438 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo tăng nhờ nhu cầu cao hơn, đặc biệt là từ cơ quan mua sắm thực phẩm Bulog của Indonesia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *