Người lao động có thời gian đóng BHXH dưới 15 năm, nếu không rút một lần, có thể được hưởng trợ cấp hàng tháng ngay khi đủ tuổi nghỉ hưu. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại tờ trình của Chính phủ với Quốc hội về dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *