Cho ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), các đại biểu cho rằng, việc quy định rõ ràng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá cung cấp thông tin minh bạch, chính xác sẽ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *