Năm 2023 đánh dấu 50 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 -Quân khu 5 (1973-2023), cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trên các mặt công tác, lồng ghép có hiệu quả với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả diện rộng và chiều sâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *