Các địa phương cần phải chuẩn bị tất cả các tình huống, kịch bản, không được chủ quan, lơ là với công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung vận dụng phương châm 4 tại chỗ để khi dịch xảy ra sẵn sàng ứng phó, đó là đề nghị của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tại hội trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 với 63 tỉnh, thành trong cả nước được tổ chức sáng 19/02.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *