Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19; 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã tập trung, ưu tiên thực hiện các giải pháp của Chính phủ hỗ trợ người dân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ triển khai gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, một chính sách chưa hề có tiền lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *