Bộ Giáo dục- Đào tạo sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, ban hành, công khai đề án tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, quy chế tuyển sinh, hướng dẫn tuyển sinh; công tác tổ chức tuyển sinh; việc nhập học và kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *