Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Tô Lâm cho biết, hội thảo khoa học “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *