Ngày 20/5, Đảng ủy CA Trung ương, Bộ CA đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban CH Trung ương Đảng khóa 12; những điểm mới trong dự thảo Văn kiện ĐH 13 của Đảng” cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên CAND.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *