Sau 19 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều 16/06, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp. Quốc hội đã họp phiên bế mạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *