Sáng 9/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc trực tuyến quán triệt thông báo kết luận số 173; Chỉ thị số 43; Chỉ thị số 44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban, Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *