Bên bờ hạnh phúc

Nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững, 1 trong tổng số 24 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu được Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là có 74 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 35 xã nông thôn mới nâng cao, 9 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và có 3 đơn vị cấp huyện đạt nông thôn mới. Với sự tập trung chỉ đạo tích cực của các cấp ủy Đảng chính quyền, cùng sự đoàn kết, chung sức một lòng của nhân dân đến nay Vĩnh Long đã thực hiện đạt và vượt số xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *