Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao đời sống của nhân dân, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách dành cho người nghèo.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *