Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long tiếp tục định hướng phát triển sản phẩm OCOP có thương hiệu, theo chuỗi giá trị, dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa; các đặc sản, sản vật, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch. Qua đó, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *