Bên bờ hạnh phúc

Với chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh về cây lúa và hệ thống nông nghiệp phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, những năm qua, Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long đã đưa ra nhiều giống lúa mới đáp ứng nhu cầu sản xuất của người nông dân. Vụ Đông Xuân năm 2023-2024, Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long trồng khảo nghiệm 16 giống lúa triển vọng và 9 giống lúa đã được sản xuất đại trà để nông dân đối chứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *