Phát huy sức trẻ, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, trong tháng 3 – tháng thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thu hút đoàn viên thanh niên tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *