Thời gian qua bên cạnh tập trung huy động nguồn lực thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, tỉnh Vĩnh Long còn chú trọng đến công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp bước, để giữ gìn, phát huy thành quả cách mạng của ông cha. Và một trong những hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ là chuyến về nguồn tại Côn đảo của đoàn cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu là con thương binh, con liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *