Sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉn, sáng nay, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đơn vị huyện Trà Ôn tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về khai thác khoáng sản tại huyện Trà Ôn.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *