Bên bờ hạnh phúc

Năm 2024 huyện Trà ôn được giao tuyển 179 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho giao quân đã cơ bản hoàn thành, các  thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 của huyện Trà Ôn sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *