Chiều 16/09, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp Trường Đại học Cần Thơ tổ chức tập huấn phần mềm: Tính toán và đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *