Tại tỉnh Vĩnh Long, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn giảng viên nguồn về xây dựng và vận hành mô hình “Hội đồng trẻ em” cấp tỉnh và cấp huyện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *