Bên bờ hạnh phúc

Về cơ bản, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có cấu trúc định dạng đề thi như năm 2023 nhưng dự kiến có sự tăng cường hợp lý một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn nhằm từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất người học, tăng dần độ phân hóa để kỳ thi đạt được các mục tiêu đề ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *