Ngày 12/2, Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đã triển khai kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2020. Theo đó, năm nay ngành giao thông vận tải phấn đấu giải ngân trên 98% nguồn vốn đầu tư công được phân bổ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *