Thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, những năm qua phong trào rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phát triển mạnh mẽ. Đến thời điểm này cả tỉnh đã có hơn 34% dân số tham gia tập luyện thể thao thường xuyên. Có thể nói ý thức của người dân trong việc tham gia hoạt động thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe đã được nâng lên đáng kể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *