Ngoài tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19, vận động hỗ trợ quà tặng cho ngành y tế và phụ nữ nghèo trên địa bàn, các cấp hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Long còn tích cực vận động hội viên khai báo y tế tự nguyện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *