Tuy công trình xây dựng vẫn được phép hoạt động nhưng để bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19,  Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tất cả các hoạt động.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *