Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số với mục tiêu phát triển chính quyền số – kinh tế số và xã hội số, phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *