Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa14.Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 7 nghị quyết chuyên đề và cho ý kiến 6 dự án Luật khác…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *