Giữa những năm, tháng chiến tranh ác liệt, gian khổ, tình đồng chí, đồng đội đã tạo nên sức mạnh đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ. Trở về đời thường, tình cảm ấy tiếp tục được phát huy bằng sự chung tay xây dụng những ngôi nhà đồng đội nghĩa tỉnh của các hội viên Cựu Chiến binh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *