BTG Tỉnh uỷ Vĩnh Long phối hợp Nhà máy X55 Hải quân vừa tặng bồn chứa nước ngọt cho các gia đình chính sách xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ gặp khó khăn do hạn mặn gây ra.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *