Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, việc người dân đóng góp tiền theo “đầu công, đầu mẫu” để làm các công trình thủy lợi nội đồng đã được nhiều địa phương thực hiện tốt. Nhờ vậy, việc dẫn nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất đã thuận lợi hơn nhiều, giúp nông dân an tâm sản xuất. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *