Những năm qua, phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, hội viên người cao tuổi trong tỉnh không chỉ gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào, hoạt động của địa phương mà còn tích cực tham gia phong trào Người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Nhân ngày truyền thống Hội người cao tuổi Việt nam 6-6, xin giới thiệu những điển hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi, là gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *