Sau 1 tuần học sinh lớp 9 và lớp 12 của tỉnh Vĩnh Long trở lại trường học tập, sáng  4/5, học sinh nhiều khối lớp khác của tỉnh đi học trở lại.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *