Trong 2 cuộc kháng chống Pháp và Mỹ, vùng đất Cái Ngang, H.Tam Bình, trong đó có Mỹ Lộc – là căn cứ địa cách mạng quan trọng. Các thế hệ người dân nơi đây đã phải chịu nhiều mất mát, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *